خدمات روانشناسی ما

ما محدوده زیادی از خدمات روانشناسی را بر اساس نیاز مخاطبین ارائه می کنیم. لیست خدمات ما را در زیر ملاحظه کنید:

نوروفیدبک

نوروفیدبک یک نوع مداخله درمانی ست که از طریق یک برنامه رایانه ای بازخوردهایی در خصوص امواج مغزی مراجع فراهم می شود. سپس این برنامه از طریق علایم صوتی یا تصویری هین امواج را تنظیم و یا تصحیح می کنند. برای اطلاعات بیشتر این جا را کلیک نمایید.

با روان درمان گرهای ما آشنا شوید

Mohammad Dehganpour
Member of Ontario College of Psychologists.

Mohammad has more than 20 years of clinical experience working with children, youth, couples, adults and families. In Canada mohammad worked as a child and family therapist for 7 years at Integra foundation which was specialized in LD and other related mental health issues such as ADHD and ADD. For 7 years, Mohammad has been managing and supervising clinical program and services at Blue hills Child and Family Centre and from 2016 till 2019 at Catholic family services of Toronto.

Mohammad is registered with the College of Psychologists of Ontario and is a member of Candian Psychological Association. Mohammad has been published and translated numerous books and articles and holds educational workshops for parents, adults and couples. Mohammad is a member of Tehran Psychoanalytic Institute.

Mohammad Dehganpour Psychology Toronto Canada

LEILA KOUHI

Leila has more than 10 years of clinical experience working with children, families and individuals. She offers parenting sessions based on Attachment theory and recent brain base knowledge about children and their development. Leila runs Emotional Regulation and Executive Functioning groups for children and youth.

Leila is registered with the College of Psychotherapists of Ontario.

ارزیابی

LEARN MORE

درمان

LEARN MORE

نوروفیدبک

LEARN MORE