نوروفیدبک:

نوروفیدبک یک نوع مداخله درمانی ست که از طریق یک برنامه رایانه ای بازخوردهایی در خصوص امواج مغزی مراجع فراهم می شود. سپس این برنامه از طریق علایم صوتی یا تصویری هین امواج را تنظیم و یا تصحیح می کنند. مراجعان با پاسخ به این فرایند می آموزند تا کنش مغزی خود را بهبود داده که باعث بهبود علایم ناشی از اختلالات روانی می گردد.

از این روش در درمان اختلالات رفتاری و اضطراب و مشکلات توجه و مشکلات مرتبط با استرس استفاده می شود. در این مرکز از دستگاه Neuro-optimal استفاده می شود و در ترکیب با سایر روشهای درمانی مورد استفاده قرار می گیرد.

ASSESSMENT

LEARN MORE

THERAPY

LEARN MORE

NEUROFEEDBACK

LEARN MORE